Welsh Line Commands

Not that we make a habit of obeying line commands…
Pronunciation notes can be found at the bottom of the page, here.

Walk Forward: Cerddwch y mlaen

Clash Weapons on Shields: Gwrthdaroch eich arf ar y tarian

Trot.  Move up to the Enemy: Ewch ymlaen at y gelyn

Await the Order, take one pace forward and step and stop: Aros am y trefn, ewch am gam ac wedyn atalnod

Stand Firm: Sefiwch yn cadarn

About Turn: Troi tua

Await the Order.  Form a Line: Dsigwylwch am y trefn, ewch mewn llinell

Left Turn: Troiwch i’r wyth

Right Turn: Troiwch i’r dde

Fall Back: Cwympiwch yn ol

Sit down: Eisteddwch

Hurry: Brysiwch

Quiet: Tawelwch

Fall Out: Cwympiwch allan

Stop: Atalnod

Attention: Bod yn Bresennol

Assemble or Rally: Cyfarfod  (“To me” would be “I fi”)

Open Order (come to attention with your shield at your side and your spear held upright at the shoulder): Trefn agored

Dress the Line left/right: Cyfeirwch y llinell cwhith/de

Close Order (pick up spear): Trefn Agos, Codiwch eich arf

Shield Wall: Tarian mur

Draw Weapons: Tynniwch eich arf

Pronunciation Notes

AE – EYE
CH – as in LOCH
WY – WE or OI
DD – as in THE FF – as in OFF
F – as in OF
I – EI
U – EE
EI – EYE
Y – UH or EE

To do “LL”, make a “ssssss” sound and move your tongue to the roof of your mouth. The “LL” sound should be made with the teeth apart, whereas the “sssssss” has the teeth together.